reede, 21. detsember 2012

teisipäev, 11. detsember 2012

Tiigrimatemaatika õpilaskonkurss


Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium korraldavad 7.-12. klasside õpilastele õpilaskonkursi
1. Konkursi teema on: „Märka matemaatikat enda ümber - liikumine“
Konkursile ootame töid, kus programmi GeoGebra abil on joonistatud mingi objekt või pilt ja see liikuma pandud. Töö koostamisel on abiks juhend.
2. Osalemise tingimused
2.1 Töid võib esitada kahes vanusekategoorias:
I vanuserühm (VII-IX klass)
II vanuserühm (X-XII klass)
2.2 Ühe töö loojaks võib olla üks autor.
2.3 Üks autor võib esitada kuni kaks tööd.

3. Tööde esitamine
2.1 Konkursil osalemiseks tuleb esimese sammuna täita veebipõhine ankeet, mille leiad siit. Ankeedis tuleb muuhulgas anda matemaatiline selgitus tehtud töö kohta.
2.2. Konkursitööna loodud GeoGebra fail (ggb) tuleb saata peale ankeedi täitmist e-postiga aadressile matemaatikakonkurss@gmail.com
Faili nimeks peab olema eesnimi_perenimi ning kirja teemareale kirjutada oma ees- ja perekonnanimi.

4. Tähtajad:
4.1 Tööde esitamine - 02. aprill 2013
4.2 Õpilaskonkursside lõpuüritus ja võitjate autasustamine - 09. mai 2013
5. Tööde hindamine
5.1 Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
noorem vanuserühm, VII-IX klass
vanem vanuserühm, X-XI klass
5.2 Valminud töid hindab ekspertidest koosnev žürii. Tööde hindamisel arvestatakse:
  • töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele
  • idee originaalsust ja teostust
  • matemaatilist selgitust
Parimate tööde autoritele ja nende juhendajatele on auhinnad välja pannud Tiigrihüppe Sihtasutus. Eriauhinna parima liikuva lemmiklooma autorile paneb välja Nõo Reaalgümnaasium. Parimad 9. klasside õpilased saavad 1-3 lisapunkti sisseastumiskatsetel Nõo Reaalgümnaasiumi. Eriauhindade võitjad antakse teada Nõo Reaalgümnaasiumi kodulehel 25. aprillil.
6. Õpilaskonkursside peaauhind - Tiigrikutsu
TiigriMatemaatika õpilaskonkursil osalemist arvestatakse Tiigrihüppe Sihtasutuse Tiigrikutsu peaauhinna andmisel koolile, mis paistab enim silma õpilaskonkurssidest osavõtmisel. Peaauhinna saaja väljaselgitamiseks arvestatakse erinevaid näitajaid: konkurssidest osa võtvate õpilaste arv proportsionaalselt kooli õpilaste üldarvule; konkurssidel saavutatud tulemuste paremusjärjestus; konkurssidele esitatud konkursitööde arv (peab vastama konkursile esitatavate tööde tingimustele). Peaauhinnaks on 10 000 euro väärtuses tehnoloogiat, mida kasutada õpilastele suunatud tegevuste arendamiseks – näiteks meedialabori või robootikaklassi loomiseks.

esmaspäev, 10. detsember 2012

Palju õnne, Tiigrimatemaatika koolitaja Sirje Sild


Laupäeval, 8. detsembril tunnustati Tartu ülikoolis professor Gerhard Rägo medalitega Eesti parimaid matemaatikaõpetajaid. 

Gerhard Rägo medali eesmärk on tunnustada isikuid või kollektiive silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisel Eesti koolides.


Tänavu pälvisid medali  Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi professor Andi Kivinukkendine Vändra gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Väino Külvi, Pärnu Koidula gümnaasiumi matemaatikaõpetajad Lemmi Nael ja Arvo Press, Nõo reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Sirje Sild (pildil)Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna inspektor, Rakvere eragümnaasiumi matemaatikaõpetaja Maaja Valter ning Tallinna reaalkool tervikuna.


Gerhard Rägo (1892-1968) mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu ülikool ja Eesti matemaatika selts. Vastsete laureaatidega kokku on eelnimetatud medal antud 150 isikule või kollektiivile.

Rohkem infot TÜ kodulehelt.

reede, 7. detsember 2012

Tiigrimatikute talvepäevad

7. detsember  
15:00 - 17:00
Kokkuvõtte 2012.a koolitustest ja plaanid 2013.aastaks - Ave Lauringson
17:00 - 17:45
Koolitaja-õpetaja professionaalne areng – kuhu suunda edasi?

8.detsember 
 9:00 – 10:45
Ekraanivideo tegemise töötuba. Koolitajad on soovi avaldanud ekraanivideote tegemise koolitusest. Täidame selle vajaduse ning Tiigrimatemaatika koolitaja Sirje Pihlap jagab selles osas teadmisi.

11:00 – 12:15
E-kursuse kvaliteedi töötuba - Lehti Pilt
Vaatamata sihtrühmale, on e-kursused koolitajate jaoks muutumas väga praktiliseks koolituse vormiks. Samuti kiidavad Tiigrihüppe SA poolt pakutavaid e-koolitusi õpetajad, kellede jaoks on selline koolitusviis eeskätt mugav ning odav. Soovime ka kõigi teie teadmisi e-kursuste koostamisest ja heast läbiviimisest tõsta ning planeerime paaritunnise koolituse.
http://www.e-ope.ee/kvaliteet 
Juhendid
http://www.ut.ee/et/590931
Rühmatöö
https://tricider.com/en/brainstorming/cZcW

13:00 – 15:00
Arutelud töögruppides. Lasteaedade ja Tiigrimatemaatika koolitajatel võimalus eraldi arutada edusamme ja probleeme, seoses kursuste rakendamisega. Järgmise koolitusaasta kavandamine – vajadused ja võimalused.

15:00 – 15:15
Kokkuvõtted seminarist

laupäev, 13. oktoober 2012

Kutse konverentsile


Oled oodatud Eesti Õpetajate Liidu 95. sünnipäevale pühendatud konverentsile.

MIS:                „Õpetajatöö - üksi või üheskoos”
MILLAL:         23.-24. oktoobril 2012
KUS:                Viimsi Koolis

Esimesel päeval vaatame kes? kus? kellega? 
Teisel päeval kuhu? kuidas? millega? 

Kava  ja registreerimine siin.

Registreeri nädala jooksul (18. oktoobriks).

Eesti Õpetajate Liidu juhatus

reede, 5. oktoober 2012

laupäev, 15. september 2012

III põhjamaade GeoGebra konverents


Konverentsil osales 105 õpetajat Norrast, Taanist, Soomest, Rootsist, Islandilt, Ungarist, Eestist ja Leedust.
Eestist osales 32 õpetajat.
Osalejatena täname korraldusmeeskonda ja Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi pere väga hästi organiseeritud vastuvõtu eest.

Konverentsi materjalid:
Balazs Koren  
An overview, what happened in the GeoGebra Community in the last year
 Nanna Petersen and Heidi Berggren Brøndal Pedersen 
Pupils creating their own tasks for Geogebra with storylines
 Frede Dybkjaer 
Teaching statistics using GeoGebra – examples from a secondary school in Denmark 
Stig Eriksen
GeoGebra in vocational training
Janne Cederberg
GeoGebra.tv – The future of GeoGebra tutorial videos
Vilija Šileikienė and Laura Stepanauskienė
Start using Geogebra in Lithuania: success and failure
Rikke Teglskov and Bo Kristensen 
 The use of pre-programmed applets in mathematics lessons in years 2 and 7 in Danish  

Ingólfur Gíslason and Valgarð Jakobsson 
GeoGebra as a tool to support thoughtful discussion and open investigations in mathematics
Rikke Teglskov and Bo Kristensen 
Using GeoGebra in the earliest school years

Martin Thun Klausen and Troels Christensen 
Using GeoGebra together with Google sites as platform for evaluation and teaching of mathematics
Christoph Kirfel 
Designing curves, from parabolas to Bezier-curves
Vilhjálmur Þór Sigurjónsson
Lecture on teaching high-school level calculus, definition of derivative, etc.
Merlin Saulep
Circle and regular polygons with GeoGebra. Worksheets
Carina Granberg
ICT-supported Creative reasoning for Problem solving
Ulrika Ryan 
GeoGebra and other free web based resources in elementary school
Sigbjørn Hals 
What is mathematics all about? Inquiry, conjectures and proofs with GeoGebra
Minna Jokela, Laura Kauppinen and Jussi Kytömäki
Mathematical modelling with GeoGebra
Freyja Hreinsdóttir
DynaMAT: ICT material for teachers
Ričardas Kudžma
GeoGebra in the 10th grade mathematics
Hannu Korhonen
Reifying instrumental genesis – What is a triangle?Leo Pahkin 
 Curriculum reform – a new direction for math education in Finland?
 Freyja Hreinsdóttir  
Nordic GeoGebra Network – history and future
Svein Torkildsen  
GeoGebra as a Tool for developing Mathematical Competence
Rikke Teglskov and Bo Kristensen 
How to design simple applets in GeoGebra using the randombetween function
Jonas Hall
Art in GeoGebra 
 Allar Veelmaa
Geogebra as means to rise the effectiveness of a lesson
Allari materjalid

Torger Nilsen
The Euler number e
Maarja Uusväli
Using Dynamic Geometry and Spreadsheet Together in GeoGebra for Learning in Grades 7-9
Töölehed
Bakalaureusetöö
Malin Christersson  
Assessment for Learning – when using GeoGebra

laupäev, 1. september 2012

esmaspäev, 13. august 2012

GeoGebra algkursus Moodles


On alanud registreerumine Tiigrihüppe SA poolt korraldatavale tasuta e-kursusele"GeoGebra algkursus". Kursus toimub Moodle keskkonnas 17.09 - 31.10.2012. Koolitus on mõeldud II-IV kooliastme matemaatikaõpetajatele. 
Kursuse moodulid:
1. Programmi GeoGebra tutvustus
2. Dünaamilise slaidi koostamine 
3. Animeerimine
4. Interaktiivse töölehe koostamine
5.Versiooni 4.2 arvutialgebra süsteem
6.Tabelarvutuse ja joonisevälja  kooskasutamine


Kursuse maht on 20 tundi. Koolitaja on Sirje Pihlap (Tartu Ülikool, Tiigrihüppe SA).

Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri sirje.pihlap@gmail.com
Vajalikud andmed: 
nimi
kool
isikukood

EKISe konto olemsolul saab õpetaja ka ise kursusele registreeruda https://kis.hm.ee/.

.


neljapäev, 9. august 2012

Uus e-kursus!

Kuigi suvi veel kestab, tuleb vaikselt hakata sügise peale mõtlema. Tiigrihüppe SA toel on valminud matemaatikaõpetajatele mitmed e-kursused, mis aastal 2012 on õpetajatele ja koolidele tasuta. 

29. okt - 26. nov 2012  on võimalik osaleda põhikooli õpetajatele mõeldud  e-kursusel "Programm Wiris probleemülesannete lahendamisel". Kursus toimub Moodle keskkonnas ja kursusel osalemiseks ei pea õpetaja tingimata olema eelnevalt tuttav Wirisega. Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele mõningaid võimalusi Wirise mõistlikuks kasutamiseks matemaatika õpetamisel põhikoolis, samuti koos välja mõelda uusi võimalusi.

Kursuse moodulid:
1. Programmi Wiris lühitutvustus
2. Programmi Wiris kasutamisvõimalustest lähtudes ainekavast
3. Näiteid programmi Wiris kasutamisest matemaatikaõppes
4. Probleemülesanded programmi Wiris abil

Kursuse maht on 10 tundi. Koolitaja on Sirje Pihlap (Tartu Ülikool, Tiigrihüppe SA).

Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri sirje.pihlap@gmail.com
Vajalikud andmed: 
nimi
kool
isikukood

EKISe konto olemsolul saab õpetaja ka ise kursusele registreeruda https://kis.hm.ee/.


teisipäev, 12. juuni 2012

Tiigrimatemaatika koolitajate ja Järvamaa õpetajate kursus

9. juunil toimus Tiigrihüppe poolt rahastatava koolituse
IKT kasutamine matemaatika õpetamisel lähtuvalt uuest õppekavast
esimene õppepäev.
Koolitusel osalesid
Laine Aluoja - koolitaja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Urve Pärnamaa
Kristiina Paunel
Elve Jaansalu
Karin Viil
Külli Jäätma
Anne Martis
Esimesel õppepäeval 
tutvusime  tehnoloogia kasutamise võimalustega matemaatika õpetamisel vastavalt riiklikule õppekavale,
tegime õppealase kodulehekülje.
Edasine õppetöö toimub veebipõhiselt Moodle keskkonnas.
Kursuse lõpetamiseks tuleb esitada õppealane kodulehekülg, mis sisaldab õpilasele õppematerjale ja juhiseid ühe teema õppimiseks IKT abil (nn tunnikava ja õpilase töölehed)
Kursus lõpeb 15.juulil

Koolitused õpetajatele

Käivitusid Tiigrihüppe SA poolt rahastatavad veebipõhised koolitused.
Koolitusi viivad läbi tiigrimatemaatika koolitajad
Sirje Pihlap
Sirje Sild
Allar Veelma
Laine Aluoja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Urve Pärnamaa
Malve Zimmermann
Kristiina Paunel
Koolituste toimuvad Moodle keskkonnas.
Kursuste tutvustused  leiate aadressil
http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/ 

Kursused:
IKT kasutamise kursustel trigonoomeetria ja vektor
Koolitaja: Sirje Sild
Kursus on mõeldud matemaatikaõpetajatele, kes õpetavad matemaatikat 10. klassis.
Kursusel kasutatakse programmi GeoGebra.

Võrrandite, võrrandisüsteemide ja võrratuste ning võrrandisüsteemide lajendamine IKT vahendite abil
Koolitaja: Allar Veelmaa
kursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:
1) programmi Wiris kasutamine 
*võrrandi ja võrrandisüsteemi lahendamisel;
*parameetrit sisalda võrrandi(süsteemi) lahendamisel;
*võrratuste ja nende süsteemide lahendamine;
2) GeoGebra kui abivahend võrrandite ja võrratuste lahendamisel;
3) kuidas õpilane saab Wirist ja GeoGebrat oma huvides kasutada (koduste tööde kontrollimine vms)?

IKT kasutamine matemaatika õpetamisel lähtuvalt uuest õppekavast
Kursuse käigus
*tutvutakse tehnoloogia kasutamise võimalustega matemaatika õpetamisel vastavalt riiklikule õppekavale,
*luuakse
   *õppealane kodulehekülg
   *kahe tunni tunnikava ning õpilase töölehed (veebipõhised) aine õpetamiseks IKT abil
   *vahendid tulemuste hindamiseks IKT abil.
Koolitajad:
Laine Aluoja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Kristiina Paunel
Urve Pärnamaa

kolmapäev, 6. juuni 2012

reede, 16. märts 2012

Palju õnne, innovaatiline õpetaja Laine Aluoja!

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu ja Microsoft Eesti korraldatud konkursil „IT on kõikjal” selgusid parimad projektid, milles õpetajad kasutavad uudseid õppemeetodeid ja infotehnoloogiat tundide mitmekesistamiseks. Parimaks valiti Türi põhikooli õpetaja Laine Aluoja projekt „Keskkond – mina ja minu kodulinn”.

Pikem lugu on siin.

neljapäev, 15. märts 2012

III Põhjamaade GeoGebra konverents toimub Tartus 14.-16. 09.2012

Veebruarikuu algul toimus Marstrandis (Rootsi) III Põhjamaade GeoGebra konverentsiettevalmistav seminar. Seitsme riigi esindajad tegid veel viimased otsustused ja täna on juba võimalik registreeruda 14.-16. sept Tartus toimuvale konverentsile. Ootame meie õpetajate rohkearvulist osavõttu. Eesti osalejatele on konverentsi osalustasu soodushinnaks 40 €, kuid sellise hinnaga on võimalik registreeruda vaid 60 osalejal Balti riikidest.

I Põhjamaade GeoGebra konverents toimus 2010. aastal Reykjavikis, II konverents möödunud sügisel Vilniuses. Sellisel konverentsil osalemine annab hea võimaluse kogemuste vahetamiseks kolleegidega teistest riikidest. Kindlasti tasuks kaaluda ka ettekande tegemist konverentsil. Oodatud on just praktilised näited GeoGebra kasutamisest matemaatika õpetamisel.

Pildikesi seminarilt Marstrandisteisipäev, 13. märts 2012

Khanacademy ja ühe tavalise kooli 7. klassi ainetevahelise integratsiooni lugu

Arvutiajastu noortel, kes veetnud suurema osa oma ajast virtuaalmaailmas, on õppimisega klassikalises mõttes mitmeid probleeme. Arvuti ainetunnis üleskutsed ja uue metoodika otsingud Tiigrihüpe toel üritavad neid leevendada. KAE kool avab ühe võimaluse. Nad ise ütlevad enda kohta: “KAE kool on veel alles idee, kuid selle aeg on käes ning hüppelauana meile teenib Khan Academy veebilehe avatud lähtekood ja ennast tõestanud iseseisva õppimise mudel.“

Mind on juba mitmeid aastaid huvitunud elektrooniliste õppematerjalide kasutamise mõju õpilaste teadmistele ja oskustele. Küsimus , kas on selgeks saanud ehk kas õppija teadmistes ja käitumises on toimunud püsivad muudatused, on võtmeküsimus ning kuidas on üldse võimalik ühitada tunnetuslik kogemuslik õppimine, nagu järgnev kahtlemata on, normatiivsete kontrollimeetodite traditsiooni ja napi ajaressursiga.

Võtsime ette inglise keelsete matemaatika õppetükkidele subtiitrite loomise. Ettevõtmise tulemusena märkasid inglise keele õpetajad mõne nädala pikkust huvi kasvu ainetunnis toimuva osas. Matemaatikatunnis oli märgata süvenemise ja pingutuse kasvu õppetekstidest arusaamiseks. Kuid mitte ükski normatiivne oskus, mida koolis traditsiooniliselt mõõdetakse kontrolltööde ja eksamitega, kummaski aines olulisi muutusi ei näidanud. Õpetajad olid positiivse, aga ettevaatliku hoiakuga, suurem osa õpilastest entusiastlikud seda laadi tegevuse kasulikus mõjus oskustele, kuid mitte hinnetele. Kurb aspekt, projektidega tegelemise aega uue õppekava ainekavadesse hästi ei mahu, kuigi see on lõimingu, pädevuste ja integratsiooni järgi nõutud. Selle ettevõtmise tulemusena on nüüd Khanacademy matemaatika videode hulgas ligi 20 õppetükki eesti keeles rohkem.

Mis siis toimus:

Ettevõtmise eesmärk:

Tutvustada õpetajast ja klassiruumist sõltumatuid õppimisvõimalusi õppetegevuse diferentseerimiseks. Rakendada ühes aines õpitu teise aine teenistusse, anda õpetajatele ülevaade õpilaste oskusest loovalt rakendada oma teadmisi. Õpilaste ja õpetajate IT alaste pädevuste ja oskuste edendamine. Kõikide eesti õpilaste aitamine matemaatika õppimisel, kes seda õpikeskkonda kasutavad.

Pärast esmatutvust oli õpilastel võimalik valida tõlkimiseks video, mis käsitles parasjagu õpitavat, mõnda varem õpitud teemat või silmaringi laiendavat teemat. Huvitav oli jälgida, kuidas poisid eelistasid hetkel matemaatikatunnis õpitavat teemat või silmaringi laiendavat tööülesannet ning kuidas avatud suhtumisega arvamusliidri „vau“- emotsioon pani mõnegi algselt turvalisena näivast temaatikast loobuma. Neiud eelistasid valida teema, mis tundus neile selge ja kus nad olid tavatunnis juba kõrgeid hindeid saanud.

Töö käik ja kommentaarid:

Selleks, et kogu protsess oleks õpetajatele jälgitav, sai subtiitrite valmistamisega tegeletud ainult ainetundide raames. Aega kulus kokku 7 tundi kahe nädala jooksul koos ettevalmistamise ja arvutialaste oskuste ühtlustamise , juhendamise, tegevuse enda, tulemuste esitlemise ja tagasisidega. Ühtegi loetletud etappidest ei olnud võimalik ära jätta. Lihtsalt varasemad projektitööde ebaõnnestumised on õpetanud, et nõrga ja ebapiisava ettevalmistuseta on tegevus ise närviline ja ebastabiilne ning tulemused on tagasihoidlikud ja pettumust valmistavad.

Seega ettevalmistav etapp sai ehitatud kolmele „vaalale“:

1) Matemaatikaalased mõisted eesti ja inglise keeles. Töövahenditeks 7. klassi õpik, matemaatika sõnastik (mittedigitaalne), on-line sõnastikud sealhulgas inglise-inglise seletav sõnaraamat. Sõnavaraga sai tegeletud nii matemaatika tunnis kui ka inglise keele tunnis. Mitmed väärkujutelmad õpilaste iseeneslikest veebimaterjalide kasutamise oskustest said jälle kord kummutatud. Kõige keerulisem oli õpilastele seletada vajadust ja luua tingimused kogemiseks, et esimene leid ei pruugi olla kõige parem. Pealiskaudsuse ja kiiresti edasi liikumise ja nn ahmimise soov oli valdav, eriti alguses.

2) Arvuti - ja veebialased teadmised ja oskused on õpilastel erinevad vaatamata sellele, et nad on arvutiajastu lapsed. Ühelgi õpilasel ei tekkinud probleeme taipamisega kuidas mingi veebipõhine töövahed käivitub või milline on tema tegevuse loogika, kuid õpilastel puudub teave, mis tüüpi vahendid on mis tüüpi tegevuse jaoks otstarbekad. Samuti puudub suuremal osal õpilastest oskus süvenemist vajava teabe hankimiseks, kogumiseks ja süstematiseerimiseks ja üle kandmiseks paralleelselt töötavatest vahenditest, isegi neile, kellel veebipõhise suhtlemise „multitasking“ on väga lobe. Küllalt sage oli eksimine enese tööfailide vahel ning küllalt raske tähelepanu hoidmine vaimset pingutust nõudval tegevusel.

3) Õpilaste tähelepanu pöörati kõnekeele ja kirjakeele erinevustele. Nõue jätta kõnekeelsed mõttepikendajad ja liigutust saatvad kommentaarid tõlkimata subtiitrite lühiduse ja selguse huvides tekitas õpilastes üllatust. Nende tõlkekogemus pärines inglise keele tunni st ja töökorraldus „tõlgi“ assotsieerus neil sõnasõnalise tõlkega harjutusvihikus. Nii nagu õpilastele endile oli ka inglise keele õpetajatele ootamatu, et sisukamad subtiitrid nii, et ka matemaatikat mitteoskajad matemaatikast aru said, valmistasid hoopiski inglise keele ainetunnis mitte nii väga edukad õpilased. Juhendajate õpetajate meelhärm kasvas sedamööda, kuidas edenesid eestikeelsed laused subtiitrites. Kuigi ainult kolm õpilast tagasisides suutis identifitseerida sügava probleemi eesti keelsete lausete kokkupanemisel, on „tõlkimine kõige raskem“ just selle aspekti peegeldus. Oma rumaluses ei kaasanud me eesti keele õpetajaid ettevalmistusprotsessi, me ei tulnud selle peale, et kauni ja sisuka eestikeelse lause kokkuseadmine, mis kannab edasi tõlkes mõistetut, on seitsmenda klassi õpilase jaoks peaaegu kaelamurdev ülesanne. Tundus, et neli ja pool aastat tõlkekogemust inglise keele tudidest ja elamine nn inglise keele foonil on selle oskuse kujundanud. Ometi, erinevalt õpilastest, tundus juhendavatele õpetajatele kasutegur just eesti keele edenemise jaoks kõige sügavam , sest eestikeelsete lausete moodustamisel toimunud mõtteprotsess oli laiahaardeline.

Õpilastelt võetud tagasiside tehniline kokkuvõte

Tagasisideks küsiti õpilaste käest mida nad õppisid konkreetselt antud ainetes, mis oli kõige raskem ja mis kõige kasulikum nende arvates. Vastas 21 õpilast.

Mida õppisin

Kõige raskem

Kasulik

IK

Mat

Ek

Arvuti

Uusi sõnu 20

Tõlgitavat õppetükki 16

Lausete moodustamist 13

Subtiitrite tarkvara 6

Tõlkimine 12

IK jaoks 12

Paremini mõistma 1

Termineid 3

Samatähenduslikke sõnu 3

Seda keskkonda 3

Ek lausete tegemine 3

Mat jaoks 7

Kinnistasin 1

Võõrsõnu 1

Arvutitehnilist (mail, pilve salvestamist, järjehoidjad jms) 5

Asjast arusaamine 1

Ek jaoks 1

Ei õppinud 1

Ei õppinud 4

Ei õppinud uut 7

Toimetulek oma emotsioonide, keskendumisvõime ja veebikäitumise harjumuste muutmisega 6

Õppisin mitte kiirustamist 1

Vabas vormis lisasid õpilased, et

* ettevõtmine oli tore ja lahe ja teistele sai head teha, 9 õpilase poolt;

*alguses oli keeruline ja ma kartsin aga ma üllatasin end ja mul on hea meel, 10 õpilase poolt;

*tundsin ennast enesekindlalt aga ei tulnudki nii välja, enda meelest olin kõva käsi, 1 õpilase poolt.

Üldse ei meeldi asjadest aru saada ja tõlkida, aga tuli ikka välja ja nüüd on hea olla, 1 õpilase poolt.

Stiilinäiteid: Ringi pindala Area of a Circle , Absoluutväärtus Absolute Value and Number Lines, Rütmid ja jadad Patterns in Sequences 2, Temperatuuri mõõtmise süsteemid Converting Farenheit to Celsius

Projekti viisid ellu Kose gümnaasiumi 7 klassi matemaatikarühma õpilased ja neid toetasid õp Astrid Sildnik – arvutitehniline tugi ja arvutialaste pädevuste õpetamine, õp Nella Ploovits ja Kristel Kook-Aljas inglise keele kasutamise monitooring ja tugi õpilastele, õp Kärt Matiisen - matemaatika monitooring ja tugi õpilastele, meetodid ja protsessi juhtimine.

Kärt Matiisen

Kose Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

neljapäev, 9. veebruar 2012

Math on LibreOffice

Math on LibreOffice arvutisse installitav valemiredaktor, mida saab kasutada matemaatiliste ja muude valemite sisestamiseks tekstidokumentidesse, arvutustabelitesse, esitlustesse ja joonistesse. Valemid võivad sisaldada mitmesuguseid elemente – murdude, astendajate ja allindeksitega mõisteid, integraale ja matemaatikafunktsioone, aga ka võrratusi, võrrandisüsteeme ja maatrikseid.