reede, 21. detsember 2012

teisipäev, 11. detsember 2012

Tiigrimatemaatika õpilaskonkurss


Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium korraldavad 7.-12. klasside õpilastele õpilaskonkursi
1. Konkursi teema on: „Märka matemaatikat enda ümber - liikumine“
Konkursile ootame töid, kus programmi GeoGebra abil on joonistatud mingi objekt või pilt ja see liikuma pandud. Töö koostamisel on abiks juhend.
2. Osalemise tingimused
2.1 Töid võib esitada kahes vanusekategoorias:
I vanuserühm (VII-IX klass)
II vanuserühm (X-XII klass)
2.2 Ühe töö loojaks võib olla üks autor.
2.3 Üks autor võib esitada kuni kaks tööd.

3. Tööde esitamine
2.1 Konkursil osalemiseks tuleb esimese sammuna täita veebipõhine ankeet, mille leiad siit. Ankeedis tuleb muuhulgas anda matemaatiline selgitus tehtud töö kohta.
2.2. Konkursitööna loodud GeoGebra fail (ggb) tuleb saata peale ankeedi täitmist e-postiga aadressile matemaatikakonkurss@gmail.com
Faili nimeks peab olema eesnimi_perenimi ning kirja teemareale kirjutada oma ees- ja perekonnanimi.

4. Tähtajad:
4.1 Tööde esitamine - 02. aprill 2013
4.2 Õpilaskonkursside lõpuüritus ja võitjate autasustamine - 09. mai 2013
5. Tööde hindamine
5.1 Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
noorem vanuserühm, VII-IX klass
vanem vanuserühm, X-XI klass
5.2 Valminud töid hindab ekspertidest koosnev žürii. Tööde hindamisel arvestatakse:
  • töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele
  • idee originaalsust ja teostust
  • matemaatilist selgitust
Parimate tööde autoritele ja nende juhendajatele on auhinnad välja pannud Tiigrihüppe Sihtasutus. Eriauhinna parima liikuva lemmiklooma autorile paneb välja Nõo Reaalgümnaasium. Parimad 9. klasside õpilased saavad 1-3 lisapunkti sisseastumiskatsetel Nõo Reaalgümnaasiumi. Eriauhindade võitjad antakse teada Nõo Reaalgümnaasiumi kodulehel 25. aprillil.
6. Õpilaskonkursside peaauhind - Tiigrikutsu
TiigriMatemaatika õpilaskonkursil osalemist arvestatakse Tiigrihüppe Sihtasutuse Tiigrikutsu peaauhinna andmisel koolile, mis paistab enim silma õpilaskonkurssidest osavõtmisel. Peaauhinna saaja väljaselgitamiseks arvestatakse erinevaid näitajaid: konkurssidest osa võtvate õpilaste arv proportsionaalselt kooli õpilaste üldarvule; konkurssidel saavutatud tulemuste paremusjärjestus; konkurssidele esitatud konkursitööde arv (peab vastama konkursile esitatavate tööde tingimustele). Peaauhinnaks on 10 000 euro väärtuses tehnoloogiat, mida kasutada õpilastele suunatud tegevuste arendamiseks – näiteks meedialabori või robootikaklassi loomiseks.

esmaspäev, 10. detsember 2012

Palju õnne, Tiigrimatemaatika koolitaja Sirje Sild


Laupäeval, 8. detsembril tunnustati Tartu ülikoolis professor Gerhard Rägo medalitega Eesti parimaid matemaatikaõpetajaid. 

Gerhard Rägo medali eesmärk on tunnustada isikuid või kollektiive silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisel Eesti koolides.


Tänavu pälvisid medali  Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi professor Andi Kivinukkendine Vändra gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Väino Külvi, Pärnu Koidula gümnaasiumi matemaatikaõpetajad Lemmi Nael ja Arvo Press, Nõo reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Sirje Sild (pildil)Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna inspektor, Rakvere eragümnaasiumi matemaatikaõpetaja Maaja Valter ning Tallinna reaalkool tervikuna.


Gerhard Rägo (1892-1968) mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu ülikool ja Eesti matemaatika selts. Vastsete laureaatidega kokku on eelnimetatud medal antud 150 isikule või kollektiivile.

Rohkem infot TÜ kodulehelt.

reede, 7. detsember 2012

Tiigrimatikute talvepäevad

7. detsember  
15:00 - 17:00
Kokkuvõtte 2012.a koolitustest ja plaanid 2013.aastaks - Ave Lauringson
17:00 - 17:45
Koolitaja-õpetaja professionaalne areng – kuhu suunda edasi?

8.detsember 
 9:00 – 10:45
Ekraanivideo tegemise töötuba. Koolitajad on soovi avaldanud ekraanivideote tegemise koolitusest. Täidame selle vajaduse ning Tiigrimatemaatika koolitaja Sirje Pihlap jagab selles osas teadmisi.

11:00 – 12:15
E-kursuse kvaliteedi töötuba - Lehti Pilt
Vaatamata sihtrühmale, on e-kursused koolitajate jaoks muutumas väga praktiliseks koolituse vormiks. Samuti kiidavad Tiigrihüppe SA poolt pakutavaid e-koolitusi õpetajad, kellede jaoks on selline koolitusviis eeskätt mugav ning odav. Soovime ka kõigi teie teadmisi e-kursuste koostamisest ja heast läbiviimisest tõsta ning planeerime paaritunnise koolituse.
http://www.e-ope.ee/kvaliteet 
Juhendid
http://www.ut.ee/et/590931
Rühmatöö
https://tricider.com/en/brainstorming/cZcW

13:00 – 15:00
Arutelud töögruppides. Lasteaedade ja Tiigrimatemaatika koolitajatel võimalus eraldi arutada edusamme ja probleeme, seoses kursuste rakendamisega. Järgmise koolitusaasta kavandamine – vajadused ja võimalused.

15:00 – 15:15
Kokkuvõtted seminarist