pühapäev, 20. jaanuar 2013

Uus kursus

16. veebruaril kell 10.00 algab uus kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"
Kursus on 20 tunnine.
Sellest 6 tundi on arvutiklassis ja 12 tundi on Moodle keskkonnas (http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/).
Kõik kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Auditoorne õppepäev toimub Türi Põhikoolis ja koolitaja on Laine Aluoja.
Kursust  rahastab Tiigrihüppe SA
Koolitusele registreerumine toimub https://kis.hm.ee keskkonnas.
Kursuse kava:
I moodul
IKT uues õppekavas (matemaatika)
Kogemus IKT kasutamisel
II moodul
Materjalid veebis ja nende kasutamine
Materjalide hindamine
III moodul
Tarkvarad ja nende kasutamine
Tunnikava ja õpilase töölehe koostamine (arvutipõhise tarkvara või veebipõhise keskkonna kasutamiseks)
IV moodul
Kodulehekülje loomine oma materjalide koondamiseks ja avaldamiseks (http://pbworks.com või http://www.weebly.com)
Matemaatilised MÄNGUD veebis
Info aluojalaine@gmail.com