esmaspäev, 12. september 2011

Finantskirjaoskuse teemad koolitunnis

Alljärgnevalt mõned viited, millest võiks kasu olla koolitunnis finantskirjaoskuse teemade selgitamisel.
Selle aasta alguses ilmus eelkõige õpetajatele mõeldud käsiraamat “Finantsaabits. Rahaasjade korraldamise käsiraamat” ja selle põhjal toimusid koolitused. Kevadel alustasime “Minu raha päeva” nime kandva rahaasjade korraldamist selgitava porjektipäeva läbiviimist maakondades. Kui on huvi uuel õppeaastal oma koolis või maakonnas “Minu raha päeva” läbi viia või õpetajate koolitust korraldada, võtke julgesti ühendust!

Kõigest lähemalt:
„Finantsaabits“
“Finantsaabits” annab teadmisi isiklike finantseesmärkide seadmisest, pere-eelarve koostamise põhimõtetest, investeerimis- ja laenamisotsuste aluseks olevast matemaatikast, pankade, kindlustusseltside ja muude finantsasutuste pakutavate teenuste omadustest, pensionifondide ja väärtpaberiturgude toimimise alustest.

"Finantsaabits" on mõeldud eelkõige tugimaterjaliks õpetajatele, kes annavad majandus- ja ettevõtlusõppe tunde või soovivad lülitada matemaatika, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse ja teiste ainete tundidesse igapäevaselt olulisi näiteid rahamaailmast, et parandada noorte finantskirjaoskuse taset. Raamat sobib lugemiseks ka kõigile teistele, kes tahavad oma isiklikke rahaasju targalt korraldada.

"Finantsaabitsa" on Finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee ja Nasdaq OMX Tallinna börsi materjalide põhjal koostanud Villu Zirnask. Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning raamatud jaotati tasuta haridusosakondade kaudu kõigile koolidele.

Raamat on kättesaadav ka elektrooniliselt: www.minuraha.ee/finantsaabits

Kevadel toimus viis Finantsaabitsa koolitust, korraldasid kohalikud haridusosakonnad. Rakveres toimunud koolituse slaide näeb siit: www.minuraha.ee/?id=14474

“Minu raha päev”

“Minu raha päeva” eesmärk on tutvustada kooliõpilastele rahaasjade korraldamist ja põhilisi finantsteenuseid erinevate viktoriinide, testide ja ülesannete lahendamise ja arutelude kaudu. Loengud ja töötoad on ka õpetajatele, et anda neile süvendatult teadmisi finantsteemadest ning ideid, kuidas neid teadmisi õpilastele koolitunnis edasi anda.

“Minu raha päeva” viib Finantsinspektsioon läbi Pangaliidu, Nasdaq OMX Tallinna börsi, MTÜ Tegusad Eesti Noored ja MTÜ Suured Ideed Noorte Algatusel vabatahtlike abiga. Esimesed toimusid kevadel Tamsalus, Haapsalus ja Moostes. Septembris toimub “Minu raha päev” Kehtnas ja Rõuges.

Lisainfot saab siit: www.minuraha.ee/?id=14576

Kool.minuraha.ee

Lisaks tarbijaveebile minuraha.ee on Finantsinspektsiooni tarbijahariduse meeskond loonud õpilastele rahaasju selgitava veebilehe kool.minuraha.ee. Lisaks noore elusündmustusest lähtuvale rahaasjade planeerimise ja finantsteenuste põhiolemuse selgitusele leiab siit ka noorte endi tehtud videoid, intervjuusid kuulsustega, mänge, teste ja kalkulaatoreid. Õpetajatele oleme kogunud rahaasjade õpetamiseks sobivaid materjale siia: kool.minuraha.ee/opetajale

Parimate soovidega

Leonore Riitsalu

Tarbijahariduse projektijuht

Finantsinspektsioon

tel 6680 820

e-post leonore.riitsalu@fi.ee

www.minuraha.ee