teisipäev, 7. detsember 2010

Märka matemaatikat enda ümber - ruumilised kujundid

Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium kuulutavad välja 7.-12. klasside õpilastele võistluse Märka matemaatikat enda ümber – ruumilised kujundid.

Konkursi eesmärgiks on panna õpilasi märkama matemaatikatunnist tuntud ruumilisi kujundeid meid ümbritsevas maailmas ja populariseerida matemaatikaprogrammi GeoGebra, milles töölehed tuleb koostada.

Võistlusel osalemiseks tuleb teha foto, millelt võiks leida matemaatikatunnist tuntud ruumilisi kujundeid (prisma, püramiid, tüvipüramiid, silinder, kera vms) ja panna see foto GeoGebra joonestusväljale taustapildiks. Seejärel joonestada pildile ruumiline kujund, mis ühtib võimalikult hästi pildil olevaga. Arvestada tuleb asjaoluga, et sõltuvalt pildistamise kohast võib pildil kujutatu paista tegelikust objektist erinevalt.

Võistlustöö tuleb esitada programmi GeoGebra töölehena ggb-formaadis. Programm GeoGebra on vabavara ja selle saab alla laadida veebilehelt www.geogebra.org või kasutada veebipõhiselt. Samal veebilehel on ka programmi eestikeelne manuaal. Mõned soovitused ja näited töö vormistamiseks on siin.

Töö esitamine:
Saata GeoGebra tööleht e-kirja lisas aadressil sirje@tiigrihype.ee. Kirja teemareale märkida märgusõnaks „võistlustöö“ ning oma ees-ja perekonnanimi.
Tööde esitamise tähtaeg on 04.01.2011.

Hindamisel arvestatakse töö originaalsust, korrektset vormistust ja matemaatilist lähenemist (arutlust ankeedis, milline keha tegelikult on ja millisena ta pildil paistab).

Autasud võitjatele paneb välja Tiigrihüppe Sihtasutus. Nõo Reaalgümnaasium paneb välja eripreemia parimale tööle, kus on märgatud ruumilisi kujundeid Eestimaal. Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukomisjon annab 1-3 lisapunkti kooli sisseastumiskatsetel parimatele 9. klasside õpilaste töödele.

Võitjad teatakse 15. jaanuaril Tiigrihüppe kodulehel www.tiigrihype.ee. Autasustamine toimub 28. jaanuaril konverentsil Arvutid koolimatemaatikas 2011. Tartus.
Täiendav informatsioon sirje@tiigrihype.ee

Sirje Pihlap
Tiigrimatemaatika projektijuht

teisipäev, 2. november 2010

Arvutite kasutamisest matemaatika ja loodusainete õpetamisel Küprosel

1.-5. novembrini on allakirjutanul võimalus osaleda Archimedese SA poolt rahastataval haridusjuhtide (endine Arioni programm) õppelähetusel Küprosel. Teemaks on „Tehnoloogia kasutamine matemaatika, loodusainete ja tehnoloogia efektiivsel õpetamisel“ . Tradidtsiooniliselt toimub nendel õppelähetustel töö viiel päeval - esmaspäevast reedeni. Osalejad (tavaliselt 5-15 inimest erinevatest Euroopa riikidest) elavad sel ajal ühes hotellis ja on praktiliselt kogu nädala hommikust õhtuni koos. Nädala lõpuks valmib osalejatel raport ehk hinnang õppelähetusel nähtu –kuuldu kohta. Nii saavad riikide esindajad teada anda enda maa kogemustest ja vastu teiste riikide positiivseid kogemusi. Nii on ka meie nädal planeeritud. Alustame hommikuti 8-9 ajal, käime erinevates koolides. Õhtupoolikul tegeleme raporti kirjutamisega. Oluline on, et õppelähetusel osaleja ei jätaks kogetut vaid enda teada, vaid jagaks seda võimalikult paljude asjast huvitatutega. Mina kavatsen jagada kõige värskemaid muljeid selles ajaveebis.

Enne algust

Et Küprosel on meie mõistes veel suvi, siis tulin siia juba mõned päevad varem. Elamiseks on korraldajad meile valinud ühe Limassoli parimatest hotellidest - päris mere kaldal asuv Appolonia Beach Hotel. Sooja on siin 25-30 kraadi, vesi meres 21-23 ja basseinis 25 kraadi. On olnud ka natuke vihma. Tänu sellele on aga peale kuuma suve kõik õitsema läinud.

Vaade meie hotelli aknast:


Matemaatilised puud:

See on mu lemmikpuu, nime kahjuks ei tea:

Esimene päev - 1. november

Eile õhtul oli meil hotellis tutvumiskoosolek. Osalejad on pärit Rootsist, Norrast, Prantsusmaalt, Lätist, Tšehhist, Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist. Tänase päeva olime Limassoli Lanitio lütseumis (meie mõistes gümnasiumis). Kuulasime väikest tervituskontserti selle kooli õpilastelt ja vaatasime õpetaja Augustina Telemachou matemaatikatundi ( tunni konspekt on siin), kus lahendati ekstreemumülesannet. See oli väga õpetlik tund selles mõttes, kuidas ühele ülesandele leiti palju erinevaid lahendusviise. Õppida oli ka sellest, kui hästi oli visualiseeritud.

Hea meel oli sellest, et kolleegid tõid positiivsena esile just need aspektid, mida meiegi oma uues ainekavas rõhutame. Veidi meenutas see tund Agu Ojasoo ettekannet matemaatikaõpetajate päevadel Värskas. Tund toimus arvutiklassis, kus olid sülearvutid igale õpilasele ja projektor.


Selles klassis ei saa matemaatikatundi väga tihti teha. Tunniks tuleb registreeruda ja umbes kuus korra või paar vast saab. Enam-vähem sama olukord on ka paljudes meie koolides. Projektoreid ei ole selles koolis veel kõigis klassiruumides. On ainult ainekabinettides (füüsika, keemia). Puutetahvleid neil veel koolis pole. Alles käivad arutelud, kas tasub raha kulutada nende peale. Arvatakse, et kui pole tõendeid , et õpitulemused nende tahvlite abil paranevad, siis ei tasu osta.

Mr. Ninos Josephidese ettekandest saime teada Küprose haridussüsteemist, mis on üsna tsentraliseeritud. Väikese riigi puhul ilmselt otstarbekas. Väga huvitav tundub nende digitaalne õppematerjalide kogu. See on haridusministeeriumi ja eurorahade toel loodud keskkond.

Tunnike aega oli meil täna selleks, et osalejad saaksid oma riikidest midagi rääkida. Mina rääkisin Tiigrihüppest ja tutvustasin Tiigrimatemaatika projekti tegevusi. Tundus, et meie Tiigrimatemaatika projekt pakkus kollegidele huvi. Loodan, et mul tekib võimalus ka meie T-algebra programmi lähemalt näidata.

Küprosel võetakse meid ülihästi vastu. Õppelähetuse organiseerija on Antreas Trakhosis (pildil) Küprose haridusministeeriumist. Väga osavalt on ta ühe päevaga osanud meie grupi tervikuks liita.

Homme sõidame Nikosiasse. Alates 1974.aastast on 37% Küprosest okupeeritud türklaste poolt, kaasa arvatud osa pealinnast. Sellest on siin palju juttu.

2. päev - 2. november

Nicosia äärelinnas külastasime andmekeskust (Data Center), kuhu tulevad kokku juhtmed Küprose koolidest, esialgu veel mitte kõigist. Saime teada nende koolide virtuaalsest kogukonnast (Intranet), kus puuduvad koolidevahelised piirid. Esitlus on siin.

Andmekeskuses:


Nicosias külastasime ka kooli: Lyseum of Apostolos Markos. Nagu igal pool, võeti ka siin meid väga soojalt vastu. See kool oli meie mõistes suur gümnaasium. Mulle meeldis kooli suur sisehoov, kus oli mõnus vahetunni ajal olla (30 kraadi oli sooja väljas, ruumides aga hea jahe).Kuulasime Irena Damianou ettekannet sellest, kuidas nähakse Küprosel IKT efektiivset kasutamist õppetöös ja mida selle heaks tehakse. Selles koolis vaatasime ka õpetaja Savvas Savva füüsika tundi. Väga meisterlikult oli siin IKT vahendeid kasutatud. Teemaks olid liikumisgraafikud. Tund algas sellega, et üks õpilane liikus klassi ees ja sensori abil tekkis ekraanile tema liikumisgraafik. Järgnesid mitmesugused huvitavad ülesanded, mida võib vaadata siit. Klassiruumis olid mõned arvutid seinte ääres laudadel ja vajalikul hetkel tõstsid õpilased need lauale, et rühmade probleeme lahendada.
Pealelõunal jalutasime Nicosias. Käisime ka selle okupeeritud osas. Poole tänava pealt saab Euroopast Aasia.
Knut on kätte saanud Türgi viisa ja võib minna üle piiri:

Siin on näha nii Küprose kui Türgi lippe:

teisipäev, 19. oktoober 2010

Presidendi hariduspreemia pälvis Allar-Reinhold Veelmaa

Presidendi reaalteaduste eripreemia läks sel aastal Allar-Reinhold Veelmaale Loo keskkoolist. Tiigrimatemaatika meeskond õnnitleb oma head kolleegi!
Täpsem info:
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=4210

pühapäev, 5. september 2010

Kalle Jürgenson 50

Tiigrimatemaatika meeskond õnnitleb Kalle Jürgensoni, kes 1. septembril tähistas oma esimest juubelit.

Pildil on Wirise koolitajad Kally Sild ja Kalle Jürgenson.

kolmapäev, 11. august 2010

Nordic Geogebra Confernce - Reykjavik 12.-14. 08.2010

Põhjamaade Geogebra I konverentsil esindasime Eestit kolmekesi - Kristi Kreutzberg (Tartu Veeriku Kooli õpetaja, Eesti GeoGebra Instituudi juht), Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja) ja allakirjutanu. Meie osalemist toetasid Nordplus horisontaalprogramm, Tiigrihüppe SA ja Nõo Reaalgümnaasium. Konverents toimus Islandi Ülikoolis, konverentsi teaduslikus komitees esindas Eestit Kristi Kreutzberg.
Konverentsi üks peaesinejaist oli programmi GeoGebra looja Markus Hohenwarter.

Sirje Sild tegi konverentsil esimesel päeval 90 minutise töötoa, kus ta õpetas tegama slaide, mille abil ta õpetab 11. klassis funktsioone. Kõik ettekanded ja pidigalerii riputatakse veebilehele http://nordic.geogebra.no/. Pildil annavad Kristi ja Sirje veel viimast lihvi Sirje ettekandele.
Hetk enne esinemist.
Töö juba käibki, usinaid "õpilasi" oli terve klassitäis.


Konverentsi teisel päeval rääkisime meie Kristiga 40 minutit GeoGebra kasutamisest Eesti koolides. Sellega seoses ka Tiigrihüppe Sihtasutusest, Tiigrimatemaatikast ja vastloodud Eesti Geogebra Instituudist.


Pildilt paistab, et meid kuulati huviga ja nii mitmeidki mõtteid tuli koostööks õpetajakoolituses ja õpilasvõistlustel.
Valmis koostööks! Hannu Korhonen Soomest on Eesti matemaatikute ammune tuttav. Ta räägib ka väga head eesti keelt. Loodetavalt on teda võimalik näha-kuulda ka jaanuaris Tartus toimuval konverentsil.
Reykjavik on ilus linn. Järgmised mõned pildid selle tõestuseks.

Meil oli võimalik Islandit ka veidi rohkem näha. Konverentsi viimasel päeval käisime ekskursioonil. Sellel pildil on näha, kuidas maa seest välja paiskuvat kuuma vett töödeldakse. Islandil on soe vesi, küte ja elekter imeodav. Näiteks kahetoalises korteris maksab see kokku 20 EEK kuus.
Kristi seisab peaaegu vulkaani kraatris.
Mõnes kohas Islandil on geisreid väga tihedalt. Nii, et kogu maa aurab ja väävlihais on igal pool.

See geiser purskab vett iga 5-7 miuti järel. Kõige ilusama pildi tegi sellest Sirje Sild.

Kosed Islandil on võimsad.

Jäime Islandile veel kaheks päevaks peale konverentsi. Sõitsime mööda Islandi kauneid kohti. Saime tunda ka tavalist Islandi ilma. See on selline, et vihma sajab ja tuul tahab teelt ära puhuda:)
Oleme valmis Esju mäge vallutama.
See pilt ongi juba kõrgemalt tehtud. Oleme juba peaaegu taevas.
Hästi palju on Islandil sellist "kuumaastikku". Siin oleks hea ulmefilme teha.
Keset seda "kuumaastikku" on helesinine laguun.
Oleme maa peal ja taevas on käega katsuda.
Selle jõe vesi tuli just alla kosest, mille juures Kristi ülejärgmisel pildil seisab. Siin lähedal on ka Eyjafjallajökull.

Oleme tagasi Eestis. Kindlasti veidi targemad ja loodetavalt saime anda midagi ka teistele. Täname kõiki, kes meie osalemisele kaasa aitasid! Järgmine GeoGebra konverents toimub järgmisel aastal Leedus. Loodan väga, et sinna sõidame juba bussitäie õpetajatega. Meie õpetajad teevad head tööd. Näitame seda ka teistele ja õpime teise headest kogemustest!