teisipäev, 20. detsember 2011

neljapäev, 8. detsember 2011

Tiigrihüppe Sihtasutuse programmi TiigriMatemaatika koolitajate koolitus

TiigriMatemaatika koolitajate koolituse 1.moodul

Reede, 9.detsember
 14.30 Kogunemine
15.00 Sissejuhatus. Kursuste korraldamisest 2012. aastal ja õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel - Urmo Uiboleht (Tiigrihüppe Sihtasutus)
16.00 TiigriMatemaatika programm. Rühmatööd kursuste ettevalmistamiseks ja analüüsiks - Sirje Pihlap (Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja, Tartu Ülikool)
18.00 Õhtusöök
19.00 Rühmatöö kokkuvõtted- Sirje Pihlap
  
Laupäev, 10.detsember
9.00 Arvutialgebrasüsteemide mõistlikust kasutamisest - Eno Tõnisson (Tartu Ülikool)
11.30 Kohvipaus
11.45 Arvutite õppetöös kasutamise metoodikast - Piret Luik (Tartu Ülikool)
13.15 Lõuna
14.00 IKT kasutamisest Itaalia koolides  - Piret Luik (Tartu Ülikool)
15.00 IKT efektiivsest kasutamisest loodusainete, matemaatika ka tehnoloogia õpetamisel Küprose näitel - Sirje Pihlap
16.00 Koolituse lõpp

Koolitusel osalevad:
Sirje Pihlap
Sirje Sild
Sirje Klaos
Villu Kopli
Urve Pärnamaa
Malve Zimmermann
Marika Anissimov
Marika Lass
Allar-Reinhold Veelmaa
Imbi Koppel
Marit Kikas
Natella Krigul
Eva Tšepurko
Kristi Kreutzberg
Kristiina Paunel
Laine Aluoja
Piret Luik
Eno Tõnisson
Urmo  Uiboleht