reede, 1. november 2013

Uus kursus! Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra

On alanud registreerumine HITSA poolt korraldatavale tasuta uuele e-kursusele "Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra". GeoGebra on dünaamilise geomeetria, algebra ja tabelarvutuse programm, mida saab kasutada matemaatikatundide rikastamiseks algklassidest gümnaasiumi lõpuni.

Kursusel osalemisel tuleb eelnev GeoGebra kasutamise kogemus kasuks, kuid toetan ja aitan ka algajaid. Kursus toimub e-õppe keskkonnas Moodle 04.11 - 8.12. Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri aadressil kristikr@gmail.com. Kirja sisusse kirjutage oma nimi, kool ja isikukood, et saaksin teid ise EKISe infosüsteemis registreerida. EKISe konto olemasolul saate ka ise kursusele registreeruda Eesti koolide haldamise infosüsteemis [https://kis.hm.ee/].

20-tunnine kursus koosneb 5 moodulist:
I moodul. Sissejuhatus, tutvumine olemasolevate materjalidega, GeoGebratube-st materjalide otsimine, nõuanded GeoGebra töölehe vormistamiseks.
II moodul. Dünaamiliste töölehtede koostamine planimeetrias, ülesannete genereerimise töölehtede loomine. III moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine silindri ja koonuse kohta.
IV moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine korrapärase prisma ja püramiidi kohta.
V moodul.
Lõputöö. Omandatud oskuste ja kogemuste baasil dünaamilise töölehe koostamine õppetöös kasutamiseks. 

Koolitaja Kristi Kreutzberg

neljapäev, 31. oktoober 2013

Wiris'e kasutamine

HITSA (endine Tiigrihüpe) soovib õpetajate  arvamust veebipõhise matemaatika õpitarkvara Wirise (http://www.wiris.ee/)vajalikkusest. Asi on nimelt selles, kas jätkata HITSA poolt tarkvara kasutamise võimaluse rahastamist või ei.
Palun vastake hiljemalt esmaspäevaks, 4. novembriks mõnele küsimusele WIRISe kohta aadressil https://docs.google.com/forms/d/177fCauTCsTHqKK7jpiBDzP58JEaOxJiKahkncf2-kPY/viewform 

teisipäev, 29. oktoober 2013

Seminar e-matemaatikast

Hea matemaatikaõpetaja,
Tallinna Haridusamet kutsub Teid osalema seminaril-õppepäeval „E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil” (E-Math), mis toimub 15. novembril 2013 Tallinna Ülikoolis  algusega kell 10.00.
Õppepäevale on oodatud kõik matemaatikaõpetajad (eriti gümnaasiumiõpetajad), metoodikud ja matemaatika õpetamisega seotud huvilised.
E-Math on ELi rahastatud projekt, mille eesmärgiks on uusi õppemeetodeid ja interaktiivset e-õppematerjali kasutades suurendada õpilaste motivatsiooni ning parandada õpitulemusi matemaatikas, samuti matemaatikaalaste teadmiste süvendamine, et tõsta noorte konkurentsivõimet kõrgtehnoloogilisel tööturul.
Õppepäeval tutvustakse uut interaktiivset õppemeetodit „Struktuurne lahendus“. Struktuurse lahendamisviisi ning seda toetava e-õpikuga saate tutvust teha ka veebipõhiselt www.emath.eu. Huvitatuid kutsume kuulama ja ise proovima.
Seminar-õppepäev koosneb kahest osast. Esimeses pooles saavad sõna E-math projekti looja ja arendaja professor Ralph-Johan Back, Turu Ülikool tehnilise poole koordinaator Mari Põld, Turu Ülikool, ning Tallinna koolide õpetajad, kes pilootprojekti raames antud lahendusviisi koolides katsetasid.
Päeva teises pooles toimuvad praktilised töötoad, kus tutvutakse E-matemaatika interaktiivse raamatu sisu, olemuse ning funktsionaalsusega. Õppepäeva töötubadesse palume võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti.
Töötubades osalejatele väljastame tõendi õppepäeval osalemise kohta.
Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 10. novembril 2013 registreerudes siin või palume saata oma ees- ja perekonnanimi, kooli nimi ning toimiv e-post ning märkida kindlasti juurde, kas soovite osaleda töötoas aadressile riina.odnenko@tallinnlv.ee. Lisaküsimuste korral palume pöörduda samal aadressil.
Registreerimise järel saadetakse Teile e-õpiku lühiversioon vastavate kasutajatunnustega, mille saate juba enne kursuse algust alla laadida.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume võimaluse korral saata oma osalemisavaldus juba aegsasti.

PÄEVAKAVA:
9.30 – 10.00           Osalejate registreerimine
10.00 – 10.10         Avasõnad; Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula
10.10 – 11.10         Struktuursed lahendused; Ralph-Johan Back, Turu Ülikool
11.10 – 11.40         Interaktiivne õpik; Mari Põld, Turu Ülikool
11.40 – 12.00         Pilootkursused Tallinna koolides; Anu Reha, Tallinna Kristiine  
                                   Gümnaasium ja Kadri Hiob, Tallinna 21. Kool
12.00 – 13.00         Lõunapaus: kohv, suupisted
13.00 – 15.00         E-Math töötoad: interaktiivse õpiku praktiline kasutamine

Kesk-Läänemere programmi INTERREG IVA välisprojektis "E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil" (E-Math) osaleb Tallinna Haridusamet alates 2012. aastast. Projekt põhineb arvutikasutamisel ja struktuursete lahenduste meetodil, mida on kümme aastat edukalt katsetatud Turu Ülikoolis.


Parimate soovidega,
Tallinna Haridusamet


reede, 27. september 2013

Mida teha, kui Wiris streigib

Alates septembrikuust on Wirisel olnud mitmeid katkestusi. Kui märkate, et Wiris ei tööta siis saatke e-kiri aadressile eenet[ät]eenet, teemarida alustage sõnaga HITSA.  Nii saab hästi ruttu Wirise jälle tööle.

laupäev, 31. august 2013

Selle aasta viimased Tiigrihüppe koolitused

Tere!

Teemal "Võrrandite, võrrandisüsteemide, võrratuste ja võrratusesüsteemide õpetamisest IKT vahendite abil" toimub sel aastal veel kaks e-koolitust.

Esimene koolitus algab 16. septembril ja teine 21. oktoobril. Kursus kestab ligikaudu kuu aega ja esialgselt planeeritud 6+14 asemel on 20 tunnine e-koolitus Moodle keskkonnas.

Soovijad saavad end registreerida https://kis.hm.ee, vajalik on sisenemiseks parooli teadmine, aga saab ka ID kaardiga (seda juhul kui kooli sekretär on Teid süsteemi kandnud).

Kui sisselogimine mingil põhjusel ei õnnestu, siis saatke minu e-postile allarveelmaa8@hotmail.com järgmised andmed:

a) Ees- ja perekonnanimi,
b) kooli täpne nimi,
c) isikukood.

Kindlasti andke ka teada, millal soovite kursusega alustada.

Edu soovides
Allar Veelmaa

neljapäev, 28. märts 2013

Matemaatiline statistika uurimistöödes

Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab koolituse Matemaatiline statistika uurimistöödes, mis on mõeldud õpetajatele, kes tahavad kasutada matemaatilist statistikat uurimistöö tegemisel ja selle juhendamisel. 

Tarkvarana kasutatakse Google Docs tarkvara, mis on kõigile vabalt kättesaadav. Kursus on jagatud seitsmeks mooduliks, mille teemad algavad küsimustike koostamisest, samuti antakse ülevaade tabelarvutusest, diagrammidest, kirjeldavast statistikast jne. Koolituse ajakava ja  täpse sisuga saab tutvuda siin , registreerumine toimub läbi EKIS-e infosüsteemi https://kis.hm.ee/. Kursus on tasuta.

teisipäev, 12. märts 2013

IV Põhjamaade GeoGebra konverents


Call for Participation in the fourth Nordic GeoGebra conference

We hereby invite contributions to the fourth Nordic GeoGebra conference which will be held in Copenhagen in September 20. – 22. 2013. The main themes of the conference are:
  • Using GeoGebra throughout the educational system. From primary school to higher education.
  • 3D in GeoGebra.
  • Screencast technology and GeoGebra.

We welcome contributions by teacher and researchers either in the form of a talk (20 - 30 min.) presenting practice or research that relates to ICT in the teaching of mathematics, or in the form of a workshop (90 min.) on the use of GeoGebra or other software. 

At the conference a special topic group on learning mathematics through screencast technology and video will work on video and screencast as a method for strengthening the teaching and learning of mathematics. 


Submissions in the form of an abstract of maximum 300 words describing the presentation or workshop should be submitted through the conference website http://geogebralabs.dk/ .

Dates:
  • Deadline for submission 15/5
  • Notification of acceptance or rejection 7/6
  • Deadline for early registration 15/6
  • Deadline for late registration 1/9

Plenary Speakers: Mathieu Blossier, Kristi Kreutzberg, Elisabeth Engum and Carl Winsløw

Scientific program committee: Morten Misfeldt (Chair, Denmark), Freyja Hreinsdóttir (Iceland), Kristi Kreutzberg (Estonia), Mikko Rahikka (Finland), Thomas Lingefjärd (Sweden), Anders Sanne (Norway), and Rikke Teglskov (Denmark).

Local organizing committee: Rikke Teglskov (Chair), Kirsten Søs Spahn, Martin Thun Klausen, Troels Gannerup Christensen, and Simon Hempel-Jørgensen

reede, 8. veebruar 2013

Programm Wiris haridustehnoloogia messil BETT 2013 parimate seas!


30.01–02.02 toimus Londonis üks olulisemaid haridustehnoloogia messe BETT 2013, kus sajad ettevõtted tutvustasid oma tooteid ja teenuseid, samuti sai kuulda ettekandeid väga erinevatel hariduse ja tehnoloogiaga seotud teemadel.
Karel Zova, Signe Rosina ja Triin Kanguri messimuljeid saab lugeda Õpetajate lehest.


pühapäev, 20. jaanuar 2013

Uus kursus

16. veebruaril kell 10.00 algab uus kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"
Kursus on 20 tunnine.
Sellest 6 tundi on arvutiklassis ja 12 tundi on Moodle keskkonnas (http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/).
Kõik kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Auditoorne õppepäev toimub Türi Põhikoolis ja koolitaja on Laine Aluoja.
Kursust  rahastab Tiigrihüppe SA
Koolitusele registreerumine toimub https://kis.hm.ee keskkonnas.
Kursuse kava:
I moodul
IKT uues õppekavas (matemaatika)
Kogemus IKT kasutamisel
II moodul
Materjalid veebis ja nende kasutamine
Materjalide hindamine
III moodul
Tarkvarad ja nende kasutamine
Tunnikava ja õpilase töölehe koostamine (arvutipõhise tarkvara või veebipõhise keskkonna kasutamiseks)
IV moodul
Kodulehekülje loomine oma materjalide koondamiseks ja avaldamiseks (http://pbworks.com või http://www.weebly.com)
Matemaatilised MÄNGUD veebis
Info aluojalaine@gmail.com