pühapäev, 1. november 2009

Konverentsilt "Õppijalt õppijale"

Tallinna Reaalkoolis toimus 20. oktoobril konverents "Õppijalt õppijale". Ma olin töötoas, kus alustuseks rääkis Tallinna Ülikooli lektor Jüri Kurvits sellest, kuidas ta õppes blogi kasutab. 45 minutine ettekanne ei saa loomulikult täit ülevaadet blogimisest anda, kuid ettekujutus tekkis ja ka hulgaliselt küsimusi.

Kas või see, et arvuti töökeskkonnad on suhteliselt matemaatikavaenulikud, s.t. valemeid ja keerukamaid avaldisi inimlikul kujul ei saa hästi esitada. See paistis ka ettekandest hästi välja, sest SMART tahvli abil tehtud pildid ja ülesannete lahendused paistsid üsna koledad välja.

Teine küsimus on seotud blogi haldamisega. Kui ma õigesti aru sain, siis osadel kasutajatest on blogis lugemise ja kirjutamise õigus ning osadel vaid lugemise õigus. Tuleb arvestada nüüd ajakulu, mis blogis esitatud küsimustele vastamiseks kulub. Ma sain esineja jutust aru, et suure osa haldustööst teeb tema abikaasa. Nii on see asi muidugi võimalik. Tundus, et kuulajatele oli asi väga selge, sest peale minu keegi küsimusi ei esitanud.

Teine ettekanne oli minult teemal: "Veebipõhised õppematerjalid ja IKT kasutamisest uues õppekavas". Lühidalt kõnelesin mott-ist, mottwikist ja Tiigrimatemaatikast ning erinevatesse kohtadesse ülespandud õppematerjalidest. Kahjuks hakkas esinemise ajal netiühendus korralikult jamama ja seepärast kõiki õppematerjale, mida oleks tahtnud näidata, ei saanud tutvustada.

Teine osa minu jutust puudutas seda, kuidas uues õppekavas on IKT ainekavasse sisse kirjutatud ja missugused eeldused tuleb luua, et õppekava oleks rakendatav.

Lühidalt on konvevertsil kõneldu kirjas veebilehel http://www.allarveelmaa.com/konverents2009.pdf

Ajapuudusel ei saanud ma õhtustest paralleelsessioonidest osa võtta, kuid nendel teemadel võiks kirjutada näiteks Agu Ojasoo, kes ise SMART tahvli kasutamise teemal sõna võttis ja minu teada isegi õpilased kaasa võttis.

Ilusat teise õppeveerandi algust.

pühapäev, 25. oktoober 2009

Abiks iseõppijaile - Geogebra versiooni 3.2 manuaal

Möödunud õppeaastal sai matemaatikaõpetajate lemmikuks programm Geogebra. Tegemist on kahtlemata hea programmiga. Populaarsust aitas kindlasti lisada õpetajate poolt ülikõrgelt hinnatud koolitaja Jane Albre. Jane koolitustel oli võimalik osaleda kõigil soovijail - kursused toimusid kõigis maakondades. Tartus ja Paides oli veel lisaks ka kursus edasijõudnuile. Nüüd on Janel Tiigrihüppe toel valmis saanud Geogebra versiooni 3.2 manuaal, mille leiate siit. Sama autori poolt on varem valminud ka dünaamiliste slaidide komlekt.

Rahvusvaheline konverents tehnoloogia kasutamisest matemaatika õpetamisel

6.-9. juulini toimus Prantsusmaal imekaunis Metzi linnas rahvusvaheline konverents "The Ninth International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 9)" . Konverentsil oli osalejaid 42 riigist. Eestist osales lisaks allkirjutanule ka Rein Prank Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudist. Konverentsi koduleheküljel on võimalik tutvuda suure osaga konverentsi ettekannetest.

Minu lemmikuks sai Metzi raudteejaama ees olev suur lillepeenar. Mida kõike seal ei kasvanud! Vaadake ise :)


laupäev, 15. august 2009

Tiigrimatemaatikud Tiigrihüppe ideelaadal

12. juunil Tallinna lauluväljakul toimunud ideelaadal oli Tiigrimatemaatika meeskond väljas oma boksiga. Tutvustasime programme, mis hetkel matemaatika õpetamisel kõige populaarsemad - Geogebra, Wiris, T-algebra. Geogebra koolitused õpetajatele on juba toimunud kõigis maakondaded, Wirise koolitustega saab ka varsti ring Eestile peale tehtud. Sügistest alustame kodumaise programmi T-algebra koolitustega.


.