teisipäev, 25. veebruar 2014

Eestikeelsed matemaatikaprogrammid

Lugupeetud matemaatikaõpetajad ja õppejõud!

HITSA Innovatsioonikeskus tuletab meelde, et matemaatikaõpetuse elavdamiseks sobivad hästi järgmised eestikeelsed programmid:

WIRIS on veebipõhine arvutialgebra süsteem , mis sobib hästi mitmesuguste probleemülesannete lahendamiseks, kus lahendusidee(de) otsimine on õpilase töö, arvutuse teostamisel abistab programm. Programmi kohta rohkem infot leiate WIRIS koduleheküljelt: www.wiris.ee

GeoGebra on dünaamilise geomeetria programm, mis loodi geomeetria, algebra, statistika ja matemaatilise analüüsi õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks. Programmi eestikeelse versiooni  saab alla laadida GeaGebra koduleheküljelt: www.geogebra.org

T-algebra on Eestis valminud programm, mille abil on väga hea harjutada arvutamist, võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamist, avaldiste lihtsustamist jms. Windowsi operatsioonisüsteemile mõeldud programmi saab alla laadida aadressilt http://math.ut.ee/T-algebra

MathCad on  teadus- ja insenertehnilise arvutamise pakett, mis võimaldab sisestada matemaatilisi avaldisi ligilähedaselt loomulikul kujul nagu trükitud tekstides, mis lihtsustab arvutuste käigu jälgimist.
Programmi saab tasuta kasutada kõikides üldhariduskoolides ning Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli liikmeskoolides (seda ainult kooli arvutitest). Programmi saab installida aadressilt http://www.e-uni.ee/mathcad, selleks tuleb eelnevalt registreerida arvuti IP number või vahemik aadressil henri@cc.ttu.ee.

Rohkem infot programmide kohta leiate Innovatsioonikeskuse kodulehelt http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/opitarkvara


Parimate soovidega

Karel Zova

Projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel 62 85 825
mob 55 52 91 34
skype karel.zova
Raja 4c, 12616 Tallinn