esmaspäev, 29. märts 2010

Tiigrimatemaatika koolitused klassiõpetajatele

Maakondade ainesektsioonide esimeeste koosolekutel on mitmel korral tõstatud teema klassiõpetajate kaasamisest matemaatikaõpetajate kogukonna tegemistesse, et III-IV kooliastme õpetajad teaksid, mis toimub nooremates klassides ja ka vastupidi - et klassiõpetajad teaksid, mis ootab õpilasi ees. Sel koolivaheajal alustasime matemaatikaprogrammide T-algebra ja Geogebra kursustega I-II kooliastme matemaatikaõpetjatele (klassiõpetajatele). Koolitustel lähtutakse uuendatud õppekava nõudmistest. Esimesed kursused toimusid Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis (koolitaja Sirje Pihlap). Klassiõpetajatega jätkame Järve Gümnaasiumis Geogebra õppimist sügisel. Samal ajal oli Järve Gümnaasiumis ka programmi Wiris kursus (koolitaja Kalle Jürgenson). Teine T-algebra kursus oli Põltsamaal Jõgevamaa klassiõpetajatele (koolitaja Sirje Sild).
Piltidel on näha imeilus Ida-Virumaa loodus. Lumehanged olid seal veel päris kõrged, Valaste juga oli külmade ööde ja päikseliste päevadega muutunud tõeliseks kunstiteoseks.

pühapäev, 7. märts 2010

Nordic GeoGebra Network

Nordic GeoGebra Network ühendab endas Islandi, Taani, Norra, Rootsi, Soome, Leedu ja Eesti õpetajaid/õppejõude, kes tegelevad matemaatikaga ning puutuvad kokku ka GeoGebraga. Võrgustiku eesmärgiks on jagada materjale ning vahetada kogemusi IKT (eelkõige GeoGebra) kasutamise kohta matemaatika hariduses. Võrgustikku kasutame ka selleks, et aidata üksteist rahvusvahelistes ja kohalikes tegevustes.

Juba sellel suvel, 12.-14. augustil toimub Islandil Reykjavíkis esimene Nordic GeoGebra konverents. Konverentsi mõte ongi tuua kokku erinevate riikide õpetajaid, õpetajate koolitajaid ning uurijaid, kes saaksid oma GeoGebra kogemusi ja materjale vahetada ning üksteiselt uut õppida. Kindlasti pole vähem tähtsal kohal püsivate sõprussuhete loomine. Peale kohale tulemise on võimalik konverentsi panustada veel kolmel viisil:
  • Töötuba/demonstratsioon sellest, kuidas kasutad GeoGebrat oma ainetundides
  • Ettekanne GeoGebra kohta läbi viidud uurimusest
  • Poster, näiteks õpilaste töödest, oma tegemistest vms.
Kui sa tunned, et tahad ka osa võtta, siis pöördu julgelt minu poole (kristikr@gmail.com). Mina olen kohal, ole sina ka!