reede, 1. november 2013

Uus kursus! Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra

On alanud registreerumine HITSA poolt korraldatavale tasuta uuele e-kursusele "Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra". GeoGebra on dünaamilise geomeetria, algebra ja tabelarvutuse programm, mida saab kasutada matemaatikatundide rikastamiseks algklassidest gümnaasiumi lõpuni.

Kursusel osalemisel tuleb eelnev GeoGebra kasutamise kogemus kasuks, kuid toetan ja aitan ka algajaid. Kursus toimub e-õppe keskkonnas Moodle 04.11 - 8.12. Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri aadressil kristikr@gmail.com. Kirja sisusse kirjutage oma nimi, kool ja isikukood, et saaksin teid ise EKISe infosüsteemis registreerida. EKISe konto olemasolul saate ka ise kursusele registreeruda Eesti koolide haldamise infosüsteemis [https://kis.hm.ee/].

20-tunnine kursus koosneb 5 moodulist:
I moodul. Sissejuhatus, tutvumine olemasolevate materjalidega, GeoGebratube-st materjalide otsimine, nõuanded GeoGebra töölehe vormistamiseks.
II moodul. Dünaamiliste töölehtede koostamine planimeetrias, ülesannete genereerimise töölehtede loomine. III moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine silindri ja koonuse kohta.
IV moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine korrapärase prisma ja püramiidi kohta.
V moodul.
Lõputöö. Omandatud oskuste ja kogemuste baasil dünaamilise töölehe koostamine õppetöös kasutamiseks. 

Koolitaja Kristi Kreutzberg