pühapäev, 1. november 2009

Konverentsilt "Õppijalt õppijale"

Tallinna Reaalkoolis toimus 20. oktoobril konverents "Õppijalt õppijale". Ma olin töötoas, kus alustuseks rääkis Tallinna Ülikooli lektor Jüri Kurvits sellest, kuidas ta õppes blogi kasutab. 45 minutine ettekanne ei saa loomulikult täit ülevaadet blogimisest anda, kuid ettekujutus tekkis ja ka hulgaliselt küsimusi.

Kas või see, et arvuti töökeskkonnad on suhteliselt matemaatikavaenulikud, s.t. valemeid ja keerukamaid avaldisi inimlikul kujul ei saa hästi esitada. See paistis ka ettekandest hästi välja, sest SMART tahvli abil tehtud pildid ja ülesannete lahendused paistsid üsna koledad välja.

Teine küsimus on seotud blogi haldamisega. Kui ma õigesti aru sain, siis osadel kasutajatest on blogis lugemise ja kirjutamise õigus ning osadel vaid lugemise õigus. Tuleb arvestada nüüd ajakulu, mis blogis esitatud küsimustele vastamiseks kulub. Ma sain esineja jutust aru, et suure osa haldustööst teeb tema abikaasa. Nii on see asi muidugi võimalik. Tundus, et kuulajatele oli asi väga selge, sest peale minu keegi küsimusi ei esitanud.

Teine ettekanne oli minult teemal: "Veebipõhised õppematerjalid ja IKT kasutamisest uues õppekavas". Lühidalt kõnelesin mott-ist, mottwikist ja Tiigrimatemaatikast ning erinevatesse kohtadesse ülespandud õppematerjalidest. Kahjuks hakkas esinemise ajal netiühendus korralikult jamama ja seepärast kõiki õppematerjale, mida oleks tahtnud näidata, ei saanud tutvustada.

Teine osa minu jutust puudutas seda, kuidas uues õppekavas on IKT ainekavasse sisse kirjutatud ja missugused eeldused tuleb luua, et õppekava oleks rakendatav.

Lühidalt on konvevertsil kõneldu kirjas veebilehel http://www.allarveelmaa.com/konverents2009.pdf

Ajapuudusel ei saanud ma õhtustest paralleelsessioonidest osa võtta, kuid nendel teemadel võiks kirjutada näiteks Agu Ojasoo, kes ise SMART tahvli kasutamise teemal sõna võttis ja minu teada isegi õpilased kaasa võttis.

Ilusat teise õppeveerandi algust.