teisipäev, 12. juuni 2012

Tiigrimatemaatika koolitajate ja Järvamaa õpetajate kursus

9. juunil toimus Tiigrihüppe poolt rahastatava koolituse
IKT kasutamine matemaatika õpetamisel lähtuvalt uuest õppekavast
esimene õppepäev.
Koolitusel osalesid
Laine Aluoja - koolitaja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Urve Pärnamaa
Kristiina Paunel
Elve Jaansalu
Karin Viil
Külli Jäätma
Anne Martis
Esimesel õppepäeval 
tutvusime  tehnoloogia kasutamise võimalustega matemaatika õpetamisel vastavalt riiklikule õppekavale,
tegime õppealase kodulehekülje.
Edasine õppetöö toimub veebipõhiselt Moodle keskkonnas.
Kursuse lõpetamiseks tuleb esitada õppealane kodulehekülg, mis sisaldab õpilasele õppematerjale ja juhiseid ühe teema õppimiseks IKT abil (nn tunnikava ja õpilase töölehed)
Kursus lõpeb 15.juulil

Koolitused õpetajatele

Käivitusid Tiigrihüppe SA poolt rahastatavad veebipõhised koolitused.
Koolitusi viivad läbi tiigrimatemaatika koolitajad
Sirje Pihlap
Sirje Sild
Allar Veelma
Laine Aluoja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Urve Pärnamaa
Malve Zimmermann
Kristiina Paunel
Koolituste toimuvad Moodle keskkonnas.
Kursuste tutvustused  leiate aadressil
http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/ 

Kursused:
IKT kasutamise kursustel trigonoomeetria ja vektor
Koolitaja: Sirje Sild
Kursus on mõeldud matemaatikaõpetajatele, kes õpetavad matemaatikat 10. klassis.
Kursusel kasutatakse programmi GeoGebra.

Võrrandite, võrrandisüsteemide ja võrratuste ning võrrandisüsteemide lajendamine IKT vahendite abil
Koolitaja: Allar Veelmaa
kursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:
1) programmi Wiris kasutamine 
*võrrandi ja võrrandisüsteemi lahendamisel;
*parameetrit sisalda võrrandi(süsteemi) lahendamisel;
*võrratuste ja nende süsteemide lahendamine;
2) GeoGebra kui abivahend võrrandite ja võrratuste lahendamisel;
3) kuidas õpilane saab Wirist ja GeoGebrat oma huvides kasutada (koduste tööde kontrollimine vms)?

IKT kasutamine matemaatika õpetamisel lähtuvalt uuest õppekavast
Kursuse käigus
*tutvutakse tehnoloogia kasutamise võimalustega matemaatika õpetamisel vastavalt riiklikule õppekavale,
*luuakse
   *õppealane kodulehekülg
   *kahe tunni tunnikava ning õpilase töölehed (veebipõhised) aine õpetamiseks IKT abil
   *vahendid tulemuste hindamiseks IKT abil.
Koolitajad:
Laine Aluoja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Kristiina Paunel
Urve Pärnamaa

kolmapäev, 6. juuni 2012