teisipäev, 12. juuni 2012

Koolitused õpetajatele

Käivitusid Tiigrihüppe SA poolt rahastatavad veebipõhised koolitused.
Koolitusi viivad läbi tiigrimatemaatika koolitajad
Sirje Pihlap
Sirje Sild
Allar Veelma
Laine Aluoja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Urve Pärnamaa
Malve Zimmermann
Kristiina Paunel
Koolituste toimuvad Moodle keskkonnas.
Kursuste tutvustused  leiate aadressil
http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/ 

Kursused:
IKT kasutamise kursustel trigonoomeetria ja vektor
Koolitaja: Sirje Sild
Kursus on mõeldud matemaatikaõpetajatele, kes õpetavad matemaatikat 10. klassis.
Kursusel kasutatakse programmi GeoGebra.

Võrrandite, võrrandisüsteemide ja võrratuste ning võrrandisüsteemide lajendamine IKT vahendite abil
Koolitaja: Allar Veelmaa
kursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:
1) programmi Wiris kasutamine 
*võrrandi ja võrrandisüsteemi lahendamisel;
*parameetrit sisalda võrrandi(süsteemi) lahendamisel;
*võrratuste ja nende süsteemide lahendamine;
2) GeoGebra kui abivahend võrrandite ja võrratuste lahendamisel;
3) kuidas õpilane saab Wirist ja GeoGebrat oma huvides kasutada (koduste tööde kontrollimine vms)?

IKT kasutamine matemaatika õpetamisel lähtuvalt uuest õppekavast
Kursuse käigus
*tutvutakse tehnoloogia kasutamise võimalustega matemaatika õpetamisel vastavalt riiklikule õppekavale,
*luuakse
   *õppealane kodulehekülg
   *kahe tunni tunnikava ning õpilase töölehed (veebipõhised) aine õpetamiseks IKT abil
   *vahendid tulemuste hindamiseks IKT abil.
Koolitajad:
Laine Aluoja
Marika Anissimov
Villu Kopli
Marit Kikas
Kristiina Paunel
Urve Pärnamaa

Kommentaare ei ole: