teisipäev, 7. detsember 2010

Märka matemaatikat enda ümber - ruumilised kujundid

Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium kuulutavad välja 7.-12. klasside õpilastele võistluse Märka matemaatikat enda ümber – ruumilised kujundid.

Konkursi eesmärgiks on panna õpilasi märkama matemaatikatunnist tuntud ruumilisi kujundeid meid ümbritsevas maailmas ja populariseerida matemaatikaprogrammi GeoGebra, milles töölehed tuleb koostada.

Võistlusel osalemiseks tuleb teha foto, millelt võiks leida matemaatikatunnist tuntud ruumilisi kujundeid (prisma, püramiid, tüvipüramiid, silinder, kera vms) ja panna see foto GeoGebra joonestusväljale taustapildiks. Seejärel joonestada pildile ruumiline kujund, mis ühtib võimalikult hästi pildil olevaga. Arvestada tuleb asjaoluga, et sõltuvalt pildistamise kohast võib pildil kujutatu paista tegelikust objektist erinevalt.

Võistlustöö tuleb esitada programmi GeoGebra töölehena ggb-formaadis. Programm GeoGebra on vabavara ja selle saab alla laadida veebilehelt www.geogebra.org või kasutada veebipõhiselt. Samal veebilehel on ka programmi eestikeelne manuaal. Mõned soovitused ja näited töö vormistamiseks on siin.

Töö esitamine:
Saata GeoGebra tööleht e-kirja lisas aadressil sirje@tiigrihype.ee. Kirja teemareale märkida märgusõnaks „võistlustöö“ ning oma ees-ja perekonnanimi.
Tööde esitamise tähtaeg on 04.01.2011.

Hindamisel arvestatakse töö originaalsust, korrektset vormistust ja matemaatilist lähenemist (arutlust ankeedis, milline keha tegelikult on ja millisena ta pildil paistab).

Autasud võitjatele paneb välja Tiigrihüppe Sihtasutus. Nõo Reaalgümnaasium paneb välja eripreemia parimale tööle, kus on märgatud ruumilisi kujundeid Eestimaal. Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukomisjon annab 1-3 lisapunkti kooli sisseastumiskatsetel parimatele 9. klasside õpilaste töödele.

Võitjad teatakse 15. jaanuaril Tiigrihüppe kodulehel www.tiigrihype.ee. Autasustamine toimub 28. jaanuaril konverentsil Arvutid koolimatemaatikas 2011. Tartus.
Täiendav informatsioon sirje@tiigrihype.ee

Sirje Pihlap
Tiigrimatemaatika projektijuht