teisipäev, 11. detsember 2012

Tiigrimatemaatika õpilaskonkurss


Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium korraldavad 7.-12. klasside õpilastele õpilaskonkursi
1. Konkursi teema on: „Märka matemaatikat enda ümber - liikumine“
Konkursile ootame töid, kus programmi GeoGebra abil on joonistatud mingi objekt või pilt ja see liikuma pandud. Töö koostamisel on abiks juhend.
2. Osalemise tingimused
2.1 Töid võib esitada kahes vanusekategoorias:
I vanuserühm (VII-IX klass)
II vanuserühm (X-XII klass)
2.2 Ühe töö loojaks võib olla üks autor.
2.3 Üks autor võib esitada kuni kaks tööd.

3. Tööde esitamine
2.1 Konkursil osalemiseks tuleb esimese sammuna täita veebipõhine ankeet, mille leiad siit. Ankeedis tuleb muuhulgas anda matemaatiline selgitus tehtud töö kohta.
2.2. Konkursitööna loodud GeoGebra fail (ggb) tuleb saata peale ankeedi täitmist e-postiga aadressile matemaatikakonkurss@gmail.com
Faili nimeks peab olema eesnimi_perenimi ning kirja teemareale kirjutada oma ees- ja perekonnanimi.

4. Tähtajad:
4.1 Tööde esitamine - 02. aprill 2013
4.2 Õpilaskonkursside lõpuüritus ja võitjate autasustamine - 09. mai 2013
5. Tööde hindamine
5.1 Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
noorem vanuserühm, VII-IX klass
vanem vanuserühm, X-XI klass
5.2 Valminud töid hindab ekspertidest koosnev žürii. Tööde hindamisel arvestatakse:
  • töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele
  • idee originaalsust ja teostust
  • matemaatilist selgitust
Parimate tööde autoritele ja nende juhendajatele on auhinnad välja pannud Tiigrihüppe Sihtasutus. Eriauhinna parima liikuva lemmiklooma autorile paneb välja Nõo Reaalgümnaasium. Parimad 9. klasside õpilased saavad 1-3 lisapunkti sisseastumiskatsetel Nõo Reaalgümnaasiumi. Eriauhindade võitjad antakse teada Nõo Reaalgümnaasiumi kodulehel 25. aprillil.
6. Õpilaskonkursside peaauhind - Tiigrikutsu
TiigriMatemaatika õpilaskonkursil osalemist arvestatakse Tiigrihüppe Sihtasutuse Tiigrikutsu peaauhinna andmisel koolile, mis paistab enim silma õpilaskonkurssidest osavõtmisel. Peaauhinna saaja väljaselgitamiseks arvestatakse erinevaid näitajaid: konkurssidest osa võtvate õpilaste arv proportsionaalselt kooli õpilaste üldarvule; konkurssidel saavutatud tulemuste paremusjärjestus; konkurssidele esitatud konkursitööde arv (peab vastama konkursile esitatavate tööde tingimustele). Peaauhinnaks on 10 000 euro väärtuses tehnoloogiat, mida kasutada õpilastele suunatud tegevuste arendamiseks – näiteks meedialabori või robootikaklassi loomiseks.

Kommentaare ei ole: