reede, 7. detsember 2012

Tiigrimatikute talvepäevad

7. detsember  
15:00 - 17:00
Kokkuvõtte 2012.a koolitustest ja plaanid 2013.aastaks - Ave Lauringson
17:00 - 17:45
Koolitaja-õpetaja professionaalne areng – kuhu suunda edasi?

8.detsember 
 9:00 – 10:45
Ekraanivideo tegemise töötuba. Koolitajad on soovi avaldanud ekraanivideote tegemise koolitusest. Täidame selle vajaduse ning Tiigrimatemaatika koolitaja Sirje Pihlap jagab selles osas teadmisi.

11:00 – 12:15
E-kursuse kvaliteedi töötuba - Lehti Pilt
Vaatamata sihtrühmale, on e-kursused koolitajate jaoks muutumas väga praktiliseks koolituse vormiks. Samuti kiidavad Tiigrihüppe SA poolt pakutavaid e-koolitusi õpetajad, kellede jaoks on selline koolitusviis eeskätt mugav ning odav. Soovime ka kõigi teie teadmisi e-kursuste koostamisest ja heast läbiviimisest tõsta ning planeerime paaritunnise koolituse.
http://www.e-ope.ee/kvaliteet 
Juhendid
http://www.ut.ee/et/590931
Rühmatöö
https://tricider.com/en/brainstorming/cZcW

13:00 – 15:00
Arutelud töögruppides. Lasteaedade ja Tiigrimatemaatika koolitajatel võimalus eraldi arutada edusamme ja probleeme, seoses kursuste rakendamisega. Järgmise koolitusaasta kavandamine – vajadused ja võimalused.

15:00 – 15:15
Kokkuvõtted seminarist

Kommentaare ei ole: